ECA Groups

Chief advisor:

  • Cheng Wing Man

Advisors:

  • Ho Nok Chun

  • Lam Kai Chiu

  • Chan Wai Chung


  • Chan Chi Dik

  • Tong Yuk Lin

  • Wong Ling Kit


  • Lam Hon Biu

  • Wong Chun Ming

  • Yip Wai San